− Äntligen! Vi har länge drivit att poliser måste beviljas kränkningsersättning i högre utsträckning, nu har vi blivit hörsammande. Vi behöver följa hur detta tillämpas framöver och se om det är tillräckligt. Det är viktigt att alla angrepp mot poliser tas på största allvar, det kan inte vara så att poliser ska behöva tåla att ta emot hot och våld i sitt arbete, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Förutom svårigheten att beviljas kränkningsersättning har en komplikation varit att sedan få ut den. Polisförbundet anser att Polismyndigheten behöver ta ett större ansvar.

− Det måste finnas en rimlig chans att få ut sin ersättning. Här borde arbetsgivaren träda in och betala ut ersättningen och i sin tur kräva in den från gärningsmännen. Det ska inte vara upp till varje polis att driva rättsprocesser för saker de råkar ut för i jobbet, säger Lena Nitz.

Polisförbundet anser att samhället tydligare måste ta avstånd från det hot och våld poliser utsätts för i sitt arbete. En nyligen genomförd undersökning visade att nästan hälften av poliserna i landet har utsatts för någon form av hot eller våld under de senaste tolv månaderna. Bland poliser i ingripandeverksamheten är det drygt 8 av 10.

Läs mer om hot och våld mot poliser: Ny undersökning: Många poliser utsätts för hot och våld. (Pressmeddelande från Polisförbundet 2021-12-08.