– Det är bra att den här mycket tragiska händelsen har blivit så gediget utredd och att tingsrätten nu har tagit ställning i skuldfrågan, det är viktigt för såväl Eric Torells familj som för mina kollegor, säger Lena Nitz.

 Att man lyft på alla stenar för att utreda vilket ansvar man kan lägga på varje enskild polis handlar i grund och botten om förtroendet för våra rättsvårdande myndigheter. Här har man verkligen tagit fasta på de höga beviskrav som ställs i brottmål och jag tycker därmed att domen bidrar till att upprätthålla rättssäkerheten.

 Tingsrätten har också förstått svårigheterna att i en otroligt pressad situation, inom loppet av några sekunder, göra en korrekt bedömning om när nödvärnssituationen upphör. Läser man domen förstår man verkligen hur komplext polisarbete kan vara.

Fakta
I augusti 2018 sköts en 20-årig man till döds av polis i Stockholm. I april väckte åklagare åtal mot tre poliser. En av poliserna åtalades för vållande till annans död alternativt tjänstefel. De två andra åtalades för tjänstefel. Samtliga poliser frias från brott i domen från Stockholms tingsrätt.