Jag välkomnar att regeringen nu lagt fram en mängd förslag för vilka man säger sig ha ett brett parlamentariskt stöd. Men jag tycker att det är tråkigt att man inte kan ha en politiskt enad front i ett sådant här viktigt läge, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

– Beskedet att regeringen ska tillsätta en trygghetsberedning är ett steg i rätt riktning för att nå en enad front. Det här är någonting som vi själva föreslagit, men då i en varaktig form, inte tidsbegränsad. Det behövs en långsiktighet som gör att vi kommer bort från att viktiga frågor som grov organiserad brottslighet och människors otrygghet används som politiska slagträn i debatten.

- Sett till innehållet i stort när det gäller de 34 åtgärderna regeringen presenterat tycker jag att många av åtgärderna är bra. Men att genomföra alla delarna kommer att innebära mer arbete för Polisen. För att klara det arbetet behöver vi fler poliser och för att bli fler behövs fler lönesatsningar.