– Två saker kan jag konstatera direkt: Det är bra att utbildningen till ordningsvakt föreslås förlängas från 80 till 160 timmar. Det här handlar ytterst om både säkerhet och rättssäkerhet.
– När det gäller förslaget om att ordningsvakter får ökade befogenheter och större områden att verka inom är det ett resultat av den långvariga polisbristen. Det vore därför olyckligt om alla de här förslagen går igenom och att vinstdrivande företag får ett ännu större ansvar för att skapa trygghet – ett ansvar som är statens.
– När det gäller övriga förändringar som utredningen föreslår vill vi sätta oss in i utredningen ordentligt innan vi tar ställning, säger Lena Nitz.