− Det är glädjande att antalet poliser i landet fortsätter att öka. Men polisbristen är fortfarande akut på flera håll, inte minst i Stockholm som nu måste få förstärkning från hela landet för att kunna möta det eskalerande våldet. Den långsiktiga polistillväxten måste fortsätta men det kommer ta tid innan vi når fram, säger Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow.

Målet om 26 400 poliser vid utgången av 2024 har legat stadigt sedan 2017. Förra året höjdes dock ambitionen och nu talar allt fler om EU-genomsnittet på omkring 300 poliser per 100 000 invånare. Ett mål som Sverige idag står långt ifrån.

Regeringen har gett Polismyndigheten i uppdrag att se hur man kan arbeta för att öka tillväxttakten för att nå EU-genomsnittet och samtal med de fackliga parterna har påbörjats. Det är ett komplext pussel som ska läggas för att lösa utmaningen med polistillväxten i landet.

table.jpg

Polisförbundet kommer inom kort presentera siffror gällande polistätheten i samtliga regioner.