Skatteverket beslutade 2021 att schabloniserad skattefri ersättning endast godkänns till 4 procent av prisbasbeloppet. Sedan dess har Polisförbundet arbetat för att få till en lösning där våra medlemmar inte märker av förändringen i den egna plånboken.

– Vi är nöjda med att ha nått fram till ett reviderat avtal. Vi har haft konstruktiva diskussioner med motparten och vi har nått framgång i flera olika delar som varit viktiga för hundförarna och då inte enbart i den ekonomiska delen utan även i den utökade tryggheten för bland annat föräldraledig, vilket känns som ett steg i rätt riktning, säger Malin Thor och Tobias Virolainen, ombudsmän på Polisförbundet och de som förhandlat för förbundets räkning.

Höjning av hundtillägget

Justeringen innebär att avtalet följer Skatteverkets beslut och att den schabloniserade skattefria ersättningen sätts till 2100 kr. Som följd av detta höjs hundtillägget från 2350 kr till 3850 kr för enkelhund och till 4750 kr till hundförare med dubbelhundar.

Eftersom Polismyndigheten under 2021 inte betalade in skatt enligt Skatteverkets beslut innebar det att hundförarna generellt fick kvarskatt. Efter förhandlingarna får hundförare nu ett engångsbelopp på 5000 kr. Polismyndigheten har för avsikt att betala ut detta på decemberlönen till den som haft kontrakterad hund i minst 6 månader under 2021.

Förbättrade villkor vid frånvaro

En annan förbättring gäller avdraget på hundtillägget vid frånvaro, exempelvis föräldraledighet. Det justerade avtalet gör inte avdrag på hundtillägget under tre träffade månader, vilket det gamla avtalet inte hade någon begränsning i och där Polismyndigheten alltså kunde göra avdrag redan från dag ett.

Det reviderade avtalet är dyrare för Polismyndigheten än det gamla avtalet, dels eftersom ersättningen till hundförarna höjs, dels eftersom det reviderade avtalet innebär en högre avsättning till pension.

FAKTA

Hundavtal 2022

Hundkostnadsersättning: 3247 kr varav skattefritt schablonbelopp 1932 kr, resten skattepliktig ersättning

Hundtillägg: 2350 kr (skattepliktigt, pensionsgrundande)

Hundavtal 2023

Hundkostnadsersättning: 2100 kr för enkelhund, 2100 kr x 1,67 för dubbelhund (skattefritt schablonbelopp)

Hundtillägg: 3850 kr för enkelhund, 4750 kr för dubbelhund.(Båda dessa skattepliktigt, pensionsgrundande)