Ditt skyddsombud är din representant på jobbet när det gäller arbetsmiljöfrågor. Du kan alltid vända dig till ditt skyddsombud om du upptäcker risker eller brister i din arbetsmiljö. Skyddsombudet bevakar hur arbetsmiljön påverkar till exempel hälsa, trivsel och fysiska risker samt bevakar hur din arbetsgivare uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Hur blir man skyddsombud?

Skyddsombud utses i de flesta fall av den fackliga organisation som har eller brukar ha kollektivavtal med arbetsgivaren. Skyddsombudet företräder alla arbetstagare på arbetsplatsen oavsett deras fackliga tillhörighet. Studerandeskyddsombud utses av de studerande.

Har du frågor om din arbetsmiljö eller vill du engagera dig i abetsmiljöfrågor så kan du höra av dig till oss via vårt kontaktformulär


Mer om arbetsmiljön på din arbetsplats