Du som är polis eller anhörig kan söka till stiftelser och fonder som ger bidrag för:

  • skada/sjukdom efter att du som polis utsatts för brott i tjänsten,
  • utbildning och
  • så kallad social verksamhet, vilket innebär till exempel att du kan få bidrag till aktiviteter med familjen eller om någon i familjen drabbas av en allvarlig sjukdom och du behöver ett bidrag för att kunna göra en rekreationsresa. 

Så söker du

Sök redan idag! Ansökningar ska vara inne senast den 1 september.

Mer information: 

polisskadestiftelsen.se

Stiftelser och fonder