Polisförbundets Sjuk- och diagnosförsäkring

I dagarna får medlemmar som idag inte har en sjuk- och diagnosförsäkring och som är under 60 år ett förmånligt erbjudande i brevlådan.

En längre sjukfrånvaro kan betyda ekonomiska påfrestningar för dig och din familj, då din inkomst sjunker under den tid du är sjukskriven. Som yrkesverksam medlem i Polisförbundet omfattas du av skydd vid sjukskrivning både enligt lag, kollektivavtal samt en obligatorisk sjukförsäkring som ingår i medlemskapet. Trots detta så sjunker din inkomst vid längre sjukskrivningar.

Sjuk- och diagnosförsäkringen stärker din inkomst om du skulle bli långtidssjukskriven i mer än tre månader. Försäkringen innehåller dessutom ett engångsbelopp (ett prisbasbelopp på 47 600 kr) om du skulle drabbas av en av de diagnoser som ingår i försäkringen.

Erbjudande

  • Du får teckna Sjuk- och diagnosförsäkringens nivå 1 500 kr/månad kostnadsfritt fram till 30 juni, därefter betalar du ordinarie månadspremie.
  • Normalt sett krävs att du fyller i en hälsodeklaration som ska godkännas när du ansöker om försäkringen. Under kampanjperioden räcker det att du är fullt arbetsför (se definition på ansökningsblanketten).

För att ta del av kampanjerbjudandet måste din ansökan vara oss tillhanda senast den 30 april 2021.

Mer information

Alla villkor för försäkringen hittar du på Polisförbundet Försäkring.
Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Polisförbundet Försäkring. 
E-post:  Polisförbundet Försäkring 
Telefon: 08-676 97 00 (tonval 2).