Julia Lundén presenterade på konferensen sin uppsats "Självskattad stress hos ingripandepoliser: En kvantitativ undersökning enligt PSIQ i polisregion Mitt och Väst." 

Christian Jensen presenterade sin uppsats "LOB i teori och praktik: En granskning av polisers tillämpning och kunskap av LOB i lokalpolisområde Göteborg City" 

Polisförbundet sponsrade deras medverkan på konferensen som hölls den 22–24 maj i Umeå som bjöd på mycket forskning om poliser och polisers hälsa från Sverige och andra länder. 

Mer om LEPH2023 på konferensens webbplats

Fotnot: LOB = lagen om omhändertagande av berusade personer.