Vid sitt tacktal riktade Lena Nitz fokus på de historiska framgångar som Polisförbundet uppnått. Hon pratade om hur förbundet vunnit opinion och fått en starkare röst, hur politiker och allmänhet unisont ställer sig bakom poliskåren - och hur det lett till löften om satsningar på bland annat högre löner och fler poliser. "När om någonsin har det avsatts pengar till polislöner så som det gjorts på det här sättet?" sa hon.

Du kan se hela Lenas tacktal och andra inslag från kongressens första dag här i Youtubeklippet ovan.

Tema Framgångskraft 

Temat för årets kongress är Framgångskraft. Det står för den kollektiva kraft som vi får när vi tillsammans beslutar hur vi ska utveckla och förnya Polisförbundet framåt. 

Det handlar om din arbetsmiljö, din arbetsplats och om yrkets utveckling. Om vår gemensamma framtid inom Polisen. Det är med vår gemensamma kraft vi nu skapar de bästa förutsättningarna för dig och alla dina kollegor i kåren.  

101 motioner och val av ny förbundsordförande

Under kongressdagarna går vi igenom och tar ställning till de motioner som kommit in. Det handlar om allt från lägstalöner och ob-tillägg till julledighet och förmånscyklar. 

Här kan du se ensammanfattning av alla 101 motioner på Polistidningens webb. Alla möteshandlingar och annan information om kongressen hittar du också på Polisförbundet.se (inloggat). 

En viktig uppgift på kongressen är valet av en ny ordförande och en ny förbundsstyrelse, som kommer att få stor betydelse för vårt förbunds fortsatta arbete.