Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow skriver i Expressen om den nödvändiga satsningen på fler poliser och höjda löner för att poliskåren ska ha en chans att hålla jämna steg med brottsutvecklingen, och riktar sig direkt till den nya regeringen och justitieminister Gunnar Strömmer.

Hon betonar också vikten av att fortsätta att uppvärdera polisyrket för att göra det mer attraktivt – så att fler vill utbilda sig till poliser och fler vill stanna i yrket. 

"Vi behöver också fortsatt ha en poliskår i världsklass. Därför måste du som justitieminister även driva på för att utveckla och säkerställa att vi har en poliskår med rätt utbildning, kunskap och kompetens för att hantera ett alltmer komplext yrke."

Läs hela debattartikeln på Expressen.se.