Många av våra medlemmar upplever att hushållsekonomin är hårt pressad av inflation, stigande räntor och ökande kostnader. Inflationen påverkar även försäkringarna och under 2024 innebär det att flera av försäkringarna blir mer värda då de är kopplade till prisbasbeloppet som ökat med 9,1 % jämfört med 2023.

– Även i tuffare tider är det viktigt att ha ett bra försäkringsskydd. Vi utvecklar ständigt försäkringsprodukterna så att det ska bli ett så bra erbjudande som möjligt för våra medlemmar, säger Martina Mårtensson, försäkringsansvarig på Polisförbundet.

Sedan 2018 har våra medlemmar anmält in 13 600 personskador. Det är inte ovanligt att man tänker att olycka och sjukdom mest drabbar andra, men när man minst anar det kan skadan vara framme. När så sker är det viktigt att vara rätt försäkrad och att anmäla skadan till försäkringsbolaget.

Under året fortsätter vi med vårt attraktiva sakförsäkringserbjudande på hem-, motor- och djurförsäkring. Erbjudandet innebär att du som medlem garanteras minst 10 % lägre premie än vad du betalar idag hos ditt nuvarande försäkringsbolag.

– Det är glädjande att många medlemmar redan tecknat sina sakförsäkringar genom Polisförbundet och på så vis kunnat spara in på sina försäkringsutgifter, säger Martina Mårtensson.

Nyfiken på våra försäkringar?

Läs mer på Polisförbundet försäkrings webbplats och ladda ner en broschyr där alla försäkringar finns samlade.

Om Polisförbundet Försäkring

Polisförbundet Försäkring arbetar enbart med våra medlemmar och hanteras av vår samarbetspartner Söderberg & Partners. Kontakta Polisförbundet Försäkring om du har frågor om dina egna försäkringar, vill ha en försäkringsgenomgång eller behöver rådgivning i samband med en skada. 

Läs också 

Hela vårt medlemserbjudande