Det vi för tillfället förhandlar om är villkor för hundförare, SPI-avtal, förbättringar av ob, någon form av insatsberedskap för glesbygd och en eventuell justering av myndighetens chefskrets. Förhandlingarna är än så länge bara i sin linda och vi har hittills endast haft ett tillfälle tillsammans med förhandlarnätverket och förbundsstyrelsen för att kunna samla in medskick.

Förhandlingarna kommer att fortsätta fram till sommaruppehållet och sedan återupptas efter sommaren med målsättningen att gå i mål någon gång under hösten.

Text: Niklas Simson