Konstruktionen med avtalspaket är något man ofta använder sig av i förhandlingar när parterna har svårt att enas i enskilda frågor. Det paket som nu förhandlas innehåller fyra frågor, varav två är yrkanden från Polisförbundet och två är sådana som arbetsgivaren vill förhandla.