Den springande punkten framför andra är om man ska bedriva samverkan i arbetsplatsträffarna som arbetsgivaren anser eller om man ska föra dialog där, som vi, ST och SEKO anser.

I veckan så avslutade vi också de två piloterna som varit igång i polisområde Halland och lokalpolisområde Eskilstuna. Jag vill ånyo passa på att tacka alla medlemmar som varit involverade i pilotverksamheten! De erfarenheter ni gjort kommer vi samla in i särskild ordning och de kommer vara värdefulla för det fortsatta arbetet att skapa goda samverkansformer i myndigheten, oavsett om det baseras på MBL eller kollektivavtal!

Text: Niklas Simson