Förbundsregionerna Öst och Mitt är först i mål med de nya lönerna. Niklas Simson, Polisförbundets förhandlingschef, berättar om det fortsatta arbetet för höjda polislöner.