Förbundsregionerna Öst och Mitt är först i mål med de nya lönerna. Niklas Simson, Polisförbundets förhandlingschef, berättar om det fortsatta arbetet för höjda polislöner. 

När kan medlemmarna förvänta sig att de nya lönerna är klara?

- Det kommer att skilja sig åt för regionerna har kommit olika långt. En del ligger långt framme så de kommer säkert att vara klara före årsskiftet medan andra kommer det att ta lite längre tid för. 

Samtidigt pågår arbetet med nästa avtalsperiod.Vad innebär det att vi har ett märke för löneökningar? 

− Märket är ju det riktvärde som alla löneökningar ska förhålla sig till och man säger att man inte med enkelhet kan frångå märket. Vi har just nu en LO-samordning som har krackelerat just för att det finns förbund som vill ha löneökningar utöver märket men ska man kunna ha löneökningar över märket så vill det till att man följer de spelregler som gäller för den svenska modellen. Det kräver ett ganska stort förarbete - att man har opinionen på sin sida och att man har de politiska beslutsfattarna på sin sida. Och också att man har parterna acceptans för det och det får vi se om parterna har fullt ut. Vi har ju gjort den resan och vi har egentligen kryss i varje box - det är därför vi kan ha den här uppvärderingen av polisyrket och alltså ha löneökningar som ligger väsentligt över märket. Det har vi haft under den här avtalsperioden och jag ser framför mig att vi kommer att ha det i nästa avtalsperiod också. 

Polisförbundet har som mål att lönerna ska vara fem procent per år. Hur ser förutsättningarna för att klara det i den kommande avtalsrörelsen?

− Vi vet inte än hur långt nästa avtal kommer att bli. Det kan bli ettårigt men det kan också bli flerårigt. Men om vi bortser från det så kan man se de ekonomiska förutsättningarna och där vet vi att vi har ekonomiska förutsättningar redan nu i budget för nästa år. Sen ser det värre ut på längre sikt men det handlar om tillväxten över huvud taget som inte fullt ut finansierar. Och där måste politikerna fatta nya beslut och tillföra mer pengar. 

Finns det ytterligare risker som du ser det? 

− Det finns alltid risker med allt man gör. Uppvärderingen som vi håller på med tycker vi följer i stor del vår plan så på det stora hela är vi på rätt väg