- Jag är mycket glad över att få förtroendet att driva våra yrkesfrågor på en nationell nivå. Mina erfarenheter från en region med både särskilt utsatta områden och glesbygd gör att jag har en bred erfarenhet av vilka utmaningar svensk polis står inför, säger hon.

- Jag kommer att arbeta hårt för att Polisförbundet fortsatt ska vara ett starkt yrkesförbund som kan kraftsamla för kårens bästa. Det handlar om löner och anställningsvillkor, men det handlar också om att utveckla yrkesrollen.

 

Kontakt:
Anna Ramsten
070-554 70 16

Polisförbundets pressjour
08-676 97 20