De kriminella nätverken omfattar både många personer, olika typer av brott och de är verksamma i stora delar av landet. Polisförbundets medlemmar gör otroliga insatser för att bekämpa dem. Men för att kunna hålla jämna steg i längden behövs mer insatser.

– Vi behöver inte bara fler poliser utan även fortsatt hög kompetens i poliskåren. Vi kan inte tumma på vidareutbildning och forskningsbaserade arbetssätt. Polismyndigheten har idag en stor utbildningsskuld som behöver tas igen, säger Katharina von Sydow.

Polismyndighetens sammanställning visar att över 5400 av de personer som är aktiva i eller kopplade till de kriminella nätverken är under 18 år. Det visar hur komplext arbetet för ett tryggare och säkrare samhälle är, anser Polisförbundet.

–  Att så många unga personer är kopplade till gängen är mycket oroande. Barn har rätt till en trygg uppväxt och vi som samhälle måste bli bättre på att förhindra och hantera det som nu sker. Fler aktörer måste göra mer, det här är inte bara en polisiär fråga. Hela samhället måste agera, säger Katharina von Sydow.