Sommaren har inneburit en hård arbetsbelastning för polisen i Mitt. Nästan tre av fyra poliser upplever att sommarens schemaläggning innebar en högre arbetsbelastning än tidigare somrar. På det stora hela uppger sju av tio poliser att man klarat sommaren sämre än vanligt. Det visar en ny medlemsundersökning som Novus gjort på uppdrag av Polisförbundet.

-        Många poliser kände sig tröttkörda redan innan och var beredda på ännu en arbetsintensiv sommar. Men att så många upplevt en så hög arbetsbelastning är allvarligt och ett resultat av den polisbrist vi ser runt om i landet, säger Lena Nitz, polisförbundets ordförande

På riksnivå uppger tillförordnade chefer att man klarat sommaren sämst. Nästan tre av fyra tillförordnade chefer anser att den varit sämre än vanligt. Av de poliser som i störst utsträckning upplever en hög arbetsbelastning utmärker sig småbarnsföräldrar och yngre kollegor. Tre av fyra poliser under 30 år samt två av tre som har barn upplever att sommarens schemaläggning innebar högre arbetsbelastning.

-        Ansvaret faller tungt på Polismyndigheten att minska stressen och pressen och ge utrymme för nödvändig återhämtning. Risken är annars stor att poliser inte orkar fortsätta, får nog och lämnar polisyrket. Det behövs nu kraftfulla insatser för att underlätta för chefer att utöva ledarskap och förbättra förutsättningarna för poliser att göra sitt jobb, säger Lena Nitz.

Polisförbundet föreslår därför att:

  • Stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet genom bättre rutiner för och uppföljning av riskbedömningar och stärkt samarbete mellan skyddsombuden och cheferna.
  • Ge chefer förutsättningar att vara chefer och ta hand om sin personal genom förbättrade stödfunktioner och biträdande chefer.
  • Lösa polisbristen genom bättre löneutveckling så fler poliser stannar kvar i och nya söker sig till yrket

Läs mer om och ladda ner undersökningen på www.polisforbundet.se

För mer information 

Gabriel Wernstedt, pressansvarig, 08 676 97 20