Idag presenterade regeringens särskilda utredare hur polisutbildningen kan göras till en högskoleutbildning. Att polisstudenter får tillgodoräkna sig högskolepoäng och att stärka polisforskningen är viktigt för att både uppvärdera och utveckla polisyrket anser Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

 

- Jag är stolt och nöjd att en högskoleutbildning för poliser nu föreslås. Det stärker polisers utvecklingsmöjlighet, vidareutvecklar polisarbetet genom att knyta till sig forskning och höjer polisyrkets status, säger Lena Nitz, polisförbundets ordförande.

- Det är nu viktigt att hålla ett högt tempo så att högskoleutbildningen snabbt kommer på plats för att utveckla polisyrket och få fler att vilja bli poliser. Jag förutsätter nu att mer resurser avsätts både för polisverksamheten, men också för utbildningen för att möta polisbristen, säger Lena Nitz.

Polisförbundet har varit drivande i att få till en högskoleutbildning för poliser och har bidragit till utredningen. Samtidigt hade vi gärna sett ett större fokus på polisforskning.

- Det är viktigt att stärka kopplingen mellan polisforskning och polisverksamhet genom att skapa en gemensam bild av vad forskningen ska åstadkomma för att utveckla det praktiska polisarbetet. Det är också något vi kommer ta upp i vårt remissvar, säger Lena Nitz

För mer information 

Gabriel Wernstedt, pressansvarig, 0703-99 86 00