Förbunden är överens om att gemensamt arbeta för att långsiktigt driva på för att höja statusen för det brottsförebyggande arbetet genom att se till att frågan alltid är på agendan. Målet är att öka kunskaperna om hur medlemmarna genom politiska beslut kan ges de bästa förutsättningarna för att arbeta brottsförebyggande. Frågorna kommer att drivas av en gemensam arbetsgrupp.

Ska vi lyckas vända den negativa trenden med allt fler barn och unga som hamnar i kriminalitet måste vi arbeta tillsammans. Medlemmarna i våra olika förbund utgör på olika sätt viktiga delar i samhällsmobiliseringen mot brottslighet. Med vårt gemensamma arbete ökar möjligheterna för oss att se till så att våra medlemmar får bättre förutsättningar att förebygga brott, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.