Sveriges fackföreningsrörelse har alltid varit en konstruktiv kraft i samhällsförändringar och har drivit på för viktiga reformer. Målet med samlingen är att kunna enas om konkreta förslag på hur det brottsförebyggande arbetet kan stärkas.

Kriminaliteten förstör så många liv och är ett hot mot både sammanhållningen och utvecklingen av ett samhälle. Den skapar otrygghet hos alla som drabbas av den, men också för anhöriga till både brottsoffer och gärningsmän. Därför måste det brottsförebyggande arbetet stärkas, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Många av våra medlemmar ser barn och ungdomar som är i riskzonen för att hamna i kriminalitet. De känner stor frustration över att samhällets resurser inte alltid är anpassade för att kunna ge den hjälp och det stöd som behövs. Med fackföreningsrörelsens gemensamma kunskaper och styrkor i ryggen hoppas vi kunna enas om konkreta förslag på hur det brottsförebyggande arbetet ska kunna stärkas, säger Lena Nitz.

Inbjudna fackförbund och centralorganisationer:

Akavia, Akademikerförbundet SSR, Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Seko, ST, Sveriges Skolledarförbund, Transport, TullKust; Vision, Vårdförbundet, LO, TCO, SACO.