Polisförbundet har bjudit in representanter från andra LO-, TCO- och Saco-förbund för att med gemensamma krafter inventera vad vi – som representanter för de yrkesgrupper som på olika sätt kommer i kontakt med barn i riskzonen – kan göra för att bromsa en negativ utveckling.

Samhället får inte tappa de barn som riskerar att hamna i kriminalitet. Jag har därför tagit initiativ till facklig samling för att stärka olika yrkesgruppers samverkan kring barnen. Ska samhället mobilisera måste vi göra det tillsammans, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

 Med fackföreningsrörelsens gemensamma kunskaper och styrkor i ryggen hoppas vi nu kunna enas om ett långsiktigt samarbete för att tillsammans kunna göra mer i de här frågorna.

Den fackliga samlingen ska ses som startskottet för ett större arbete med det brottsförebyggande arbetet i fokus – för att förhindra att barn och unga hamnar i kriminalitet och gängbrottslighet.

Tid: Onsdagen den 6 maj klockan 09:00 – 15:00.

Samlingen genomförs digitalt och elva centralorganisationer och fackförbund kommer att delta.