− Det är glädjande att allt fler poliser väljer att gå med i facket. Tillsammans blir vi starkare och ju fler vi är, desto tydligare blir rösten för poliserna i landet, säger förbundsordförande Katharina von Sydow.

Polisförbundet har nu ca 23 000 aktiva medlemmar, inklusive studerande vid polisutbildningen. Totalt var 26 674 anslutna vid årets slut om man även räknar med pensionärsmedlemmar. Polisförbundet har en ambition om att kunna bli ännu fler ännu mer i takt med att poliskåren växer.

− Vi hoppas så klart att alla nya poliser framöver väljer att ansluta sig. Då gäller det att vi fortsätter vara relevanta för våra medlemmar, att vi lyckas förmedla det stöd vi kan ge poliserna i deras utsatta yrke, men också den kraft som finns i att vi är många för att fortsätta uppvärderingen av löner och villkor, säger Katharina von Sydow.