– Det är viktigt att skydda de som skyddar oss. Polisyrket är riskabelt och arbetsgivaren måste göra allt den kan för att minimera riskerna. Vi anser att det ska vara minst två poliser vid potentiellt hotfulla situationer., säger Katharina von Sydow, ordförande i Polisförbundet.

På frågan hur poliser påverkas av kriminellas skjutningar och sprängningar svarar 66 procent att deras mentala beredskap har höjts.

– Polisförbundets medlemmar är välutbildade och tränade att fokusera på uppgiften, rädda liv och säkra spår. Men självklart påverkas de. Poliser måste få krisstöd och möjlighet att reflektera över det de är med om, säger Katharina von Sydow.

I undersökningen svarar 61 procent att kommenderingar, det vill säga när man reser till annan region för att förstärka där i våldsvågen, urholkar den egna regionen på resurser. 56 procent anser att de rekordhöga nivåerna av skjutningar och sprängningar gör att de får fler arbetsuppgifter i sin region.

– Övertidstimmarna är många, kollegorna slet hårt. Vi har förslag på att frigöra polistid genom att till exempel ökad det administrativa stödet. Poliser måste få fokusera på polisarbetet, säger Katharina von Sydow.

Polisförbundet har även frågat medlemmarna vilken som är den enskilt viktigaste faktorn för att öka säkerheten för poliser. I topp hamnar fler poliser, 41 procent. Bättre arbetsledning och skärpt lagstiftning gällande våld mot poliser kommer på plats två och tre.

– Poliskåren måste växa på ett hållbart sätt och Polismyndigheten behöver göra en verksamhetsanalys av vilka kompetenser som behövs. Det är även viktigt att utveckla organisationen, ge stöd till cheferna och arbeta forskningsbaserat utifrån svenska förhållanden, säger Katharina von Sydow.

Om undersökningen:

Enkätundersökningen genomfördes mellan den 18 oktober och 7 november 2023. Totalt svarade 1043 poliser, vilket gav en svarsfrekvens på 46 procent. Enligt Novus finns inget som tyder på att bortfallet skulle snedvrida resultatet, utan undersökningen är åsiktsmässigt representativ för den grupp som skulle undersökas, och de slutsatser som presenteras i undersökningen gäller hela Polisförbundets medlemskår.