Med anledning av det stora antalet poliser som valt att lämna yrket de senaste två åren har Polisförbundet via Novus Opinion ställt frågor till medlemmarna om deras motivation att stanna i yrket.

Drygt sex av tio poliser anser att högre lön är den enskilt viktigaste faktorn för att fortsätta att jobba som polis.

När de drygt 2100 svarande istället fick ange de fyra viktigaste punkterna för att stanna svarade nio av tio högre lön, drygt sex av tio svarade fler poliser och närmare fyra av tio bättre arbetstider. Nästan tre av tio svarade tydligare och mer tillgänglig arbetsledning.

- Undersökningen sätter ju siffror på det som vi länge har hört från medlemmarna. De tycker inte att de får tillräckligt betalt för det viktiga jobb de utför och de risker de utsätts för, säger Lena Nitz.

Drygt tre av tio poliser i undersökningen har uppgett att de känner sig tvingade att jobba övertid för att få ekonomin att gå ihop. Bland poliser som enbart jobbar inom ingripandeverksamheten svarade hälften att de känner sig tvingade att jobba övertid av ekonomiska skäl.

- Det är upprörande att så många poliser känner att de inte kan leva på sin grundlön, säger Lena Nitz.

Många av de som tycker att de inte får pengarna att räcka har en grundlön på 27000 kronor eller mindre.

- Från regeringen har man uttalat att polisyrket måste göras mer attraktivt och rikspolischefen har upprepade gånger sagt att han tycker att lönerna måste upp. Han har också sagt att det extra pengatillskottet för 2018 möjliggör större förändringar än tidigare, säger Lena Nitz.

- Nu kämpar vi för att årets lönerevision ska bli så pass bra att det både bromsar avhoppen och lockar tillbaka poliser som slutar. Det här är inte bara en polisfråga. Polisbristen påverkar hela samhället.

Undersökningen i korthet:

64 procent av 2107 poliser svarar att högre lön är den enskilt viktigaste faktorn för att fortsätta som polis.

När de svarande istället får ange de fyra viktigaste faktorerna för att stanna i yrket svarar nio av tio (90 procent) högre lön, följt av fler poliser (64 procent), bättre arbetstider (38 procent) samt tydligare och mer tillgänglig arbetsledning (28 procent).

32 procent uppger att de jobbar övertid för att få ekonomin att gå ihop.

Om undersökningen:

Novus Opinion har genomfört 2107 webbintervjuer bland Polisförbundets medlemmar. De 2107 svarande som genomfört hela intervjun utgör 60 procent av nettourvalet som utgörs av Polisförbundets medlemspanel.

Läs hela undersökningen på www.polisforbundet.se

Kristina Mäler
pressekreterare
070-294 10 30
kristina.maler@polisforbundet.se