Med den nu aviserade lönesatsningen – en höjning av månadslönen med 2 900 kronor per livvakt och spanare – tror Mikael Sjöstedt att det både blir lättare att attrahera poliser till de båda funktionerna och att behålla dem där. Dessutom hoppas han att justeringen kommer att underlätta ett bra flöde av poliser mellan Säkerhetspolisen och Polismyndigheten.

Men för att det ska kunna bli så är det viktigt att nivåhöjningen inte blir en engångsföreteelse utan att polislöneökningarna på Säpo fortsättningsvis håller samma takt som inom Polismyndigheten, säger Mikael Sjöstedt.

Kravet ligger därför också med som ett yrkande i förhandlingarna om ett nytt avtal.

Man måste ju kompetensförsörja båda myndigheterna och då uppstår problem om lönerna är betydligt lägre på en av myndigheterna, motiverar Mikael Sjöstedt kravet på fortsatta löneökningar.

Polisförbundet anser att Säkerhetspolisen även bör justera lönerna för de poliser som är för lågt lönesatta i förhållande till sin funktion, samt att det framöver behöver göras nivåhöjningar för hela poliskollektivet.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz välkomnar även hon Säkerhetspolisens höjda lönenivåer, men påtalar också att det måste finnas en politisk vilja de kommande åren att skjuta till nödvändiga medel.

Ledningen inom Säkerhetspolisen inser att polislönerna måste höjas även där och då är det också viktigt att politikerna är lyhörda för Säkerhetspolisens behov och budgetäskanden framöver. Ytterst handlar det om att kunna attrahera tillräckligt många poliser till Säpo för att kunna skydda den nationella säkerheten, det demokratiska systemet och medborgarnas fri- och rättigheter, säger Lena Nitz.