Avtalet är i nivå med Industriavtalet, som satt det så kallade märket, vilket innebär en löneökning på 5,4 procent över 3 år. Anställda i statlig sektor får nu samma löneutveckling som anställda i privata näringslivet. Under avtalsperioden skall lönerevision ske tre gånger med som lägst 1,8 procent.

Uppvärderingen av polisyrket måste fortsätta om vi ska bli fler poliser. Vår målsättning är fortsatt fem procent löneökning per år. Det statliga avtalet ger oss bra förutsättningar för våra fortsatta förhandlingar med Polismyndigheten, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

– Vi har fått märket i det statliga avtalet men jag kan konstatera att utrymmet för löner i Polismyndighetens budget är högre än så. Det måste vi kunna ta hand om under nästa avtalsperiod, säger Niklas Simson, förhandlingschef på Polisförbundet.

Parterna är också överens om att se över avtalsstrukturen när författningsändringar görs i samband med nya LAS. OFR/S,P,O har efter nästan 10 års förhandlingar till sist fått genom kravet att sjukskrivna som är färdigrehabiliterade men inte kan gå tillbaka till sitt tidigare arbete ska få rätt till stöd från Trygghetsstiftelsen.

OFR/S,P,O (Offentliganställdas förhandlingsråd för Statstjänstemän, Poliser, Officerare) är ett förhandlande samverkansorgan för nio självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans företräder över 100.000 medlemmar: Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Försvarsförbundet, Ledarna, Lärarförbundet, Tull-Kust, Vårdförbundet, Reservofficerarna. Förhandlingspart på arbetsgivarsidan är Arbetsgivarverket (AgV).