Regeringen har idag presenterat budgetpropositionen för nästa år. De föreslår bland annat att ytterligare 100 miljoner tillförs Polismyndigheten, att Säkerhetspolisen tillförs 80 miljoner och att en nationell brottsförebyggande samordnare inrättas under nästa år.

 

- Vi välkomnar att regeringen vill inrätta en särskild nationell brottsförebyggande samordnare och regionala brottssamordnare, det ligger i linje med vad Polisförbundet drivit. Samtidigt behövs satsningar i reda pengar för att öka tryggheten i Sverige, säger Lena Nitz

- Närmare tre poliser om dagen har slutat så här långt i år. För att ta oss ur krisen hade vi behövt se en kraftfull förstärkning av svensk polis. För att ta oss ur poliskrisen håller det inte att satsa merparten av pengarna under nästa mandatperiod. Ett litet steg på vägen vore att anslagssparandet på drygt 770 miljoner kan användas till att höja polisernas löner nästa år, säger Lena Nitz

För mer information 

Gabriel Wernstedt, pressansvarig, 08 676 97 20