Regeringen har idag presenterat insatser på polisen i den kommande budgeten. Sammantaget vill regeringen satsa drygt 2 miljarder på Polismyndigheten och 650 miljoner på Säkerhetspolisen till 2020.

– Regeringen har inte insett vidden av poliskrisen. Närmare tre poliser om dagen har slutat bara i år. Nu behöver vi se ett krispaket för svensk polis. Vi har inte råd att låta erfarna poliser sluta. För att vända polisbristen behövs förutom renodlingen och fler poliser ett polislönelyft.

Renodling

– Vi välkomnar förslaget om handräckning, polisers kompetens behövs nu mer än någonsin och då har vi inte råd att låta värdefull tid gå åt till annat än rent polisarbete. Vi behöver också använda pengarna som frigörs av renodlingen till en polislönesatsning.

Ekonomiskt tillskott

– Det är absolut nödvändigt att anslagssparandet, på drygt 700 miljoner kronor i år, används till polisernas löner och arbetsvillkor. Det är också positivt med ett långsiktigt resurstillskott på polisen, men vi behöver se ökade satsningar på polisen nu. Situationen är akut och vi hade därför behövt ett krispaket med en öronmärkt polislönesatsning så att poliser kommer i fatt övriga arbetsmarknaden.

– Vi behöver nu sätta oss ner tillsammans med Polismyndigheten och förhandla fram ett krispaket med kraftfulla åtgärder och skarpa insatser för att vända utvecklingen. Fler poliser behöver återfå arbetsro och få förutsättningar att göra sitt jobb.

För mer information 

Gabriel Wernstedt, pressansvarig, 08 676 97 20