Att så många poliser uppger att de aktivt planerar för ett arbetsliv utanför Polismyndigheten är en dålig signal till både polisledningen och till regeringen. Ska poliskåren växa med närmare 6000 poliser fram till år 2024 så måste mer göras för att behålla de poliser vi redan har, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Och på den punkten är undersökningen tydlig – högre lön är den viktigaste faktorn för viljan att stanna i polisyrket, säger hon.

När de svarande ombads att välja ut de fyra viktigaste faktorerna för att vilja stanna i yrket valde hela 83 procent högre lön, följt av fler poliser (56 procent), bättre arbetstider (34 procent) samt tydligare och mer tillgänglig arbetsledning (21 procent). Bara fem procent svarade att inget behöver förbättras för att få dem att vilja stanna.

”Arbetar inom ingripandeverksamheten. Det blir mycket helg och kvällsarbete vilket leder till familjepåfrestningar. Lönen har kommit upp lite, men inte så mycket så att det är värt att jobba vidare på treskift. Därför ser jag mig om efter andra jobb utanför myndigheten”, skriver en polis i undersökningen.

Undersökningen visar också att sju av tio poliser säger att deras avdelning eller enhet sällan eller aldrig har tillräcklig bemanning för att leva upp till verksamhetskraven.

Nästan åtta av tio (76 procent) poliser anser att den egna arbetsbelastningen är hög eller mycket hög.

Om rapporten

Polisförbundets rapport bygger på två undersökningar gjorda via Novus Opinion. Den första genomfördes den 25 februari till den 13 mars och med 3343 svarande. Den andra genomfördes den 8 oktober till 22 oktober 2020 och omfattade 2 045 webbintervjuer.

Undersökningarna är enligt Novus åsiktsmässigt representativ för Polisförbundets medlemmar.

Läs rapporten: https://www.polisforbundet.se/globalassets/publika-dokument/rapporter/konkurrenskraftiga-loner-for-viktiga-samhallsbarare-2020-11-23.pdf