Sveriges poliser vittnar ofta om den uppgivenhet de känner när månader av förhör och utredningsarbete vittrar sönder i domstolsförhandlingar då ändrade och tillrättalagda vittnesmål leder fram till friande domar. Att avskaffa omedelbarhetsprincipen skulle minska incitamenten att hota vittnen till att ändra sina berättelser eller skrämma dem till tystnad. Det skulle även bidra till att misstänkta har svårare att tillrättalägga och synkronisera sina berättelser i efterhand. Därför finns förslaget med i det 99-punktsprogram som Polisförbundets kongress ska ta ställning till. Förslaget innebär att:

  • Vittnesmål i högre utsträckning dokumenteras elektroniskt direkt på brottsplatsen för att minska risken för att övergrepp i rättssak eller andra försök att tysta vittnen.
  • Uppgifter som lämnats tidigare i rättsprocessen ska väga tyngre än de uppgifter som lämnas vid huvudförhandling i domstol.
  • Utökade möjligheter att använda dokumenterade förhör som bevis i domstolarna.

Den grova gängkriminaliteten och den organiserade brottsligheten utgör inte bara ett hot mot individer som utsätts för den. Det våldskapital gängen besitter och som skrämmer människor till tystnad, utgör ett hot mot vår demokratiska rättsstat och dess möjligheter att ställa brottslingar inför rätta och ge brottsoffer upprättelse, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.