Två statliga utredningar (2008 och 2016) har kommit fram till att polisutbildningen bör förlängas med en termin och leda till en yrkesexamen. Trots det har inga politiska beslut fattats för att förändra utbildningen i den riktningen.

Därför har Polisförbundet bjudit in representanter för polisutbildningarna och rektorer från de olika utbildningsorterna för att samtala om hur vi gemensamt kan påverka för både en uppgraderad polisutbildning- som en stärkt polisforskning.

Dessa frågor anser vi är avgörande, inte bara för hur polisyrket utvecklas, utan också för hur Polismyndighetens effektivitet och kvalitet utvecklas, säger Lena Nitz.

Polisförbundet anser att politiska beslut måste fattas inom denna mandatperiod om en uppgraderad polisutbildning ska kunna vara möjlig till efter 2024.

Mötet äger rum den 21 november i form av ett rundabordssamtal på Polisförbundets kansli.