I undersökningen som gjorts bland Polisförbundets medlemmar uppger fyra av tio poliser att polisbristen leder till att högprioriterade ärenden prioriteras ner och att ärendehögarna växer.

- Poliser i undersökningen vittnar också om att det brottsförebyggande arbetet blir lidande, att planerade jobb i yttre tjänst inte blir av och att spaningsuppdrag inte fullföljs för att man är för få, säger Lena Nitz.

Var fjärde polis i undersökningen uppger att man någon gång det senaste året varit tvungen att klara sig själv i en kritisk situation utan tillgång till förstärkning. Av fritextsvaren framgår att vissa varit ensam polis på plats medan andra refererar till situationer där man av olika skäl inte kunnat få hjälp av kollegan.

Att poliser av olika skäl hamnar i dessa ”ensamsituationer” får inte bara konsekvenser för den enskilde polisens säkerhet. En polis i underläge medför också i extremfallet en risk för allmänheten när polisen inte kan ingripa på ett säkert sätt – eller i värsta fall inte kan ingripa alls.

Av undersökningen framgår också att polisbristen leder till att övertidsarbetet ökar och att knappt hälften av poliserna fått så mycket utbildning som de enligt Polismyndighetens egna föreskrifter ska ha.

Grundproblemet som måste lösas för att komma till rätta med bristerna är att göra polisyrket attraktivt så att poliserna blir fler.

- Alltför många poliser lämnar yrket i förtid för bättre löner och bättre arbetsförhållanden i andra branscher. Kommer vi inte tillrätta med polisers dåliga arbetsvillkor kommer avhoppen fortsätta, säger Lena Nitz.

Höjda löner krävs också för att locka tillbaka poliser till yrket och för att fylla platserna på utbildningen med lämpliga sökande.

För att underlätta för de poliser som nu jobbar inom myndigheten vill också Polisförbundet att det införs ett administrativt stöd – i första hand till poliser i yttre tjänst – för att frigöra mer polistid till kärnverksamheten. I nästa steg vill förbundet att ett liknande stöd införs för utredare.

Om undersökningen

Åtta av tio poliser (78 procent av 1 769 svarande) anser att de sällan eller aldrig har rätt bemanning i förhållande till kraven på verksamheten Av de närmare 1 400 poliser som svarat att det sällan eller aldrig finns tillräckligt med personal vittnar nästan åtta av tio (76 procent) om en känsla av otillräcklighet. 43 procent har svarat att personalbristen leder till att högprioriterade ärenden prioriteras ner och 42 procent att den leder till att ärendehögarna växer.

Läs rapporten på https://www.polisforbundet.se/om-oss/nyheter/nar-farre-ska-skydda-fler/

Kontakt:
Kristina Mäler, Pressekreterare 070-294 10 30