När Folkhälsomyndigheten nu höjt risken för smittan till mycket hög nivå så fanns det inget annat alternativ för mig, säger Patrik Danielsson.

Beslutet innebär att poliser under skyddsstoppet inte kommer att göra rutinmässiga utandningsprov vid trafikkontroller.

Det finns andra metoder för att kontrollera förare. Vi kan fortsätta att göra trafikkontroller där vi undersöker förarens skick, hastighet och körkort, säger Patrik Danielsson.

Vid misstanke om rattfylleri kommer utandningsprov att användas även i fortsättningen, då med extra fokus på de åtgärder som alltid vidtas för att inte sprida smitta.

Därmed är min bedömning att skyddsstoppet inte kommer att påverka polisverksamheten negativt i någon större utsträckning, säger han.