Poliser blir utsatta för allt ifrån hot mot sig själva och sin familj, våldsamt motstånd, sparkar och slag. De får stenar och flaskor kastade på sig och blir beskjutna av pyroteknik. Det visar en ny Novusundersökning som Polisförbundet genomför vartannat år bland drygt 2 000 poliser. Den övergripande slutsatsen i rapporten är att utsattheten för hot och våld ligger kvar på höga nivåer – trots att vi levt med coronarestriktioner.

- Det här är en utveckling som vi aldrig kan acceptera och den måste vi vända. Hot och våld mot poliser är ett angrepp på hela samhället, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

I rapporten framgår att åtta av tio poliser (82 procent) anser att det sällan eller aldrig finns tillräckligt många poliser i yttre tjänst för att på bästa sätt hantera potentiellt eller faktiskt våld mot poliskollegor. Undersökningen visar också att 87 procent av de svarande tror att utsattheten för hot och våld kommer att öka de kommande två åren.

Dessutom är det få poliser som anmäler när de utsatts för hot och våld. Många tycker att det inte är någon idé eftersom det ändå inte leder till någonting. 53 procent av poliserna i undersökningen anser också att de inte fullt ut får den utbildning som krävs för att hantera arbetsuppgifterna på säkrast möjliga sätt.

- Att inte få den uppbackning som krävs när något händer är otroligt allvarligt. Den enskilt viktigaste åtgärden för att komma till rätta med polisers utsatthet är därför att vi blir fler. Med fler poliser kan vi få fler uppklarade brott, arbeta mer med förebyggande insatser men också göra fler säkra ingripanden, säger Lena Nitz.

Polisförbundets krav
Utöver fler poliser har Polisförbundet ytterligare förslag på åtgärder. Några av dem är:

  • Straffen för våld och hot mot tjänsteman måste skärpas. Straffen har visserligen skärpts, men bara för de grova brotten. Även straffen för brott av normalgraden måste skärpas. Det vore ett sätt för samhället att markera allvaret i dessa brott och det skulle också kunna ge poliser en större känsla av upprättelse när de utsätts - och en känsla av att samhället står bakom poliser.

  • Skydda polisers personuppgifter bättre. De namnuppgifter som finns på polisers tjänstekort och på anmälningar gör att den som vill kan hitta uppgifter om polisers bostadsadress, vem man bor med, om man har barn och så vidare. För att göra det svårare att kartlägga och rikta hot och våld mot poliser och deras anhöriga behöver polisers identitetsuppgifter ersätts med tjänstenummer i anmälningar och fler poliser få särskilda tjänstekort där namnet ersätts med ett nummer.