- Polispolitiken har tyvärr präglats av tvära kast och snabba utspel och har använts i alldeles för stor utsträckning som slagträ i den politiska debatten. Det har inneburit att viktiga politiska beslut har försenats och att Sveriges brottsbekämpande förmåga hamnat på efterkälken, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Polisförbundet föreslår därför att ansvarig minister, Mikael Damberg, får i uppdrag att tillsätta en polisberedning där samtliga riksdagspartier ingår och där man utifrån omvärldsanalyser försöker hitta gemensamma ståndpunkter kring den politik som ska bedrivas framöver.

- Vi måste komma ifrån den situation vi har i dag där de inre säkerhetsfrågorna – polisens frågor – präglas av kortsiktighet och oenighet. Med bättre genomarbetade analyser av vad som krävs för att polisen ska kunna bli bättre på att förebygga, utreda och bekämpa brott så kommer också den politiska beslutsprocessen att förbättras, säger Lena Nitz.

Kontakta Polisförbundets pressjour 08-676 97 20