– Avtalet är ett steg för att öka attraktiviteten i yrket. Det är oerhört viktig att Polismyndigheten kan rekrytera nya och motivera erfarna poliser att stanna i yrket, säger Katharina von Sydow, Polisförbundets ordförande.

Lönerevisionerna för 2023 och 2024 slås ihop till en den 1 mars nästa år och kommer att ge 7,6 procent i löneökning för kollektivet, det vill säga hela gruppen poliser. För poliser tillkommer ytterligare medel från de av riksdagen beslutade och riktade polislönesatsningen.

– Dagens överenskommelse innebär att polisyrket har fått extra lönesatsningar sex år i rad. Nu ligger ett stort ansvar på Polismyndigheten och politiker att förvalta dessa satsningar. Vi får inte hamna i ett läge där polislönerna återigen halkar efter och hamnar under den statliga medellönen, säger Martin Åberg, Polisförbundets förhandlingschef. 

Avtalet innebär att: 

  • Revisionerna för 2023 och 2024 blir den 1 mars nästa år och ger 7,6 procent i löneökning för hela gruppen poliser. De individuella lönerna sätts efter regionala förhandlingar. 
  • Det finns ytterligare ekonomiskt utrymme som kommer hanteras i samband med revisionen, dels för att höja lägsta lönenivåerna i yrket samt även för att kunna ge extra utrymme för poliser med yrkeserfarenhet. Fördelningen av löneutrymmet kommer att ske i respektive region och avdelning.   
  • Den 1 januari 2024 sker även den andra höjningen av två höjningar av ob-tillägget. Ersättningen har därmed fördubblats jämfört med 2022.  
  • Bottenplattan för polisers löner höjs, ingen polis ska tjäna under 31 000 kronor i månaden. De poliser som anställs i december i år kommer att få en lön på 31 000 kronor i månaden. Denna grupp kommer sedan att placeras in i ett lönespann på 31 000–32 000 kronor och det räknas retroaktivt från december 2023. De kommer även få ett generellt utfall om 500 kronor i revision från 1 mars 2024.
  • De som i dag har en lägre lön än 31 000 kronor i månaden kommer att från och med i december i år få ett lönetillägg så att de hamnar på minst den summan. Det är ett tillfälligt lönetillägg i avvaktan på löneutfall i revisionen
  • Det så kallade Stockholmstillägget för de poliser i Stockholm som idag tjänar mindre än 36 000 kr/månad kommer att justeras när revisionen är slutförd.
  • Förhandlingarna kommer att fortsätta i regionerna.