Polisernas löner, som nu ska förhandlas på individnivå på polisregionerna och avdelningarna, ska öka med i genomsnitt 2,45 procent. Som en del av överenskommelsen ingår en fortsatt satsning på att höja lönerna för de lägst avlönade poliserna med minst 6 års erfarenhet.

Utöver detta innehåller uppgörelsen bland annat:

  • införd rätt till bibehållna anställningsförmåner för en polis under tiden denne är omplacerad från natt till dag pga brottsmisstanke,
  • möjlighet att tillfälligt växla avsättningen till Kåpan Extra mot lön,
  • förlängd tidsgräns för att ta ut föräldralön,
  • förutsättningar för Polismyndigheten att göra en mer verksamhetsanpassad och arbetsmiljövänlig semesterplanering än tidigare, och ett partsgemensamt åtagande om att påbörja ett förberedelsearbete som syftar till att sluta ett samverkansavtal,
  • lönesättande samtal för alla poliser som är chefer och som så önskar även i framtiden
  • kollektivavtal om former för ökat fackligt inflytande vid rekrytering

Lönesättningen på individnivå kommer att ske på regional nivå. Om löneförhandlingarna i samtliga regioner och avdelningar slutförs i enighet kommer dessutom ob-tillägget att justeras på fredagskvällar och storhelger och ett logitillägg kommer att införas.

− Jag är mycket glad över att vi i det här avtalet kan fortsätta det långsiktiga arbetet med att uppvärdera polisyrket. Vi har sträckt oss så långt det bara går med hänsyn till våra ekonomiska ramar och det statliga lönebildningssystemet. Avtalet öppnar också upp för ett fortsatt arbete för fler karriärvägar för poliser och ett långsiktigt samverkansavtal. Jag tror att det är viktiga nycklar för att vi ska få till en ännu bättre verksamhet, säger rikspolischef Dan Eliasson.

Polismyndigheten och Polisförbundet har en samsyn om att polisyrket behöver uppvärderas för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen av svensk polis.

− Vi har långt kvar, men idag har det tagits ännu ett steg för att uppvärdera polisyrket. Det är positivt att satsningen på att höja lönerna för de lägst avlönade poliserna fortsätter. De som jobbat minst sex år och tjänar högst 28 000 får rejäla löneökningar och att det sätts fokus på de äldre poliserna. Men det kommer att krävas fortsatta satsningar, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Kontakt:
​Kristina Mäler
Pressekreterare Polisförbundet
​070-294 10 30