Novus har frågat närmare 2 000 av Polisförbundets medlemmar hur mycket tid de lägger varje vecka på olika former av administrativa uppgifter som likaväl skulle kunna utföras av civilanställda. Drygt 30 procent av poliserna uppger att de lägger 7-10 timmar i veckan – eller mer – på administrativa uppgifter som skulle kunna utföras av civilanställda. Det kan vara sådana uppgifter som att skriva in anmälningar, registrera beslag, göra efterlysningar, och till och med att sitta och skriva ut sina egna inspelade förhör. Totalt läggs så mycket tid på den här typen av uppgifter att det nästan motsvarar den samlade polistiden som finns i hela polisregion Nord under ett år.

- Här finns en enorm potential att frigöra polisspecifik kompetens. Men Polismyndigheten har inte gjort något åt saken. I politiken har frågan kommit upp men knappast lockat till debatt. Detta trots att polisbristen varit en av de hetaste politiska frågorna under senare år, skriver Lena Nitz.

Nitz vill att polisledningen frigör nödvändig polistid genom att ordna med mer administrativt stöd. De skulle både leda till mer tillgänglig polistid till polisspecifika uppgifter och en möjlighet att bättre ta tillvara och utveckla de polisspecifika kunskaperna och färdigheterna.

Läs debattartikeln på Aftonbladet.

 

FAKTA

Novus frågade på uppdrag av Polisförbundet 1 989 poliser hur mycket tid de lägger på administrativa uppgifter som skulle kunna utföras av en civilanställd i stället.

Så här fördelade sig svaren.

Ingen tid                                   13 procent

1-3 timmar/vecka                     23 procent

4-6 timmar/vecka                     22 procent

7-10 timmar/vecka                  16 procent

11-15 timmar/vecka                 7 procent

16-20 timmar/vecka                 4 procent

Mer än 20 timmar/vecka          4 procent

Vet ej                                       12 procent

För att inte överskatta den uppskattade tiden poliser själva uppger att de lägger på administrativa uppgifter har Polisförbundet genomgående valt att räkna på de lägsta siffrorna i intervallen när vi räknat ut hur många årsarbetskrafter detta motsvarar och då landat på 1 894 årsarbetskrafter. Det kan jämföras mot polisregion Nord där man under år 2020 fick ut 1 998 årsarbetskrafter av sina poliser.

Källa: Novus