När Polismyndigheten släppte sin nya rapport om utsatta områden häromveckan framgick att arbetsuppgifter som i vanliga fall bara kräver en polispatrull ibland kräver två-fyra patruller. I vissa området är det i dag ”en del av normalbilden att unga gemensamt går till angrepp mot polis”.

Av Polisförbundets undersökning framgår nu att 30 respektive 26 procent av de poliser som utsatts för hot och våld i tjänsten utsatts för sten-/flaskkastning respektive beskjutning med fyrverkerier/pyroteknik de senaste tolv månaderna.

- Det här är utstuderade och potentiellt livsfarliga former av våld som tidigare var exceptionella händelser. Nu är det nästan vardag i vissa områden, säger Lena Nitz.

För en förbättrad säkerhet, för såväl poliser som för medborgare, måste poliserna bli fler. Men dåliga arbetsvillkor och låga löner gör att många lämnar polisyrket. Polisförbundet kräver därför en ordentlig polissatsning i höstbudgeten där en lönesatsning ingår som en självklar del.

- Poliserna behöver bli fler överallt, inte bara i utsatta områden, säger Lena Nitz.

Undersökningen visar också att hälften av de drygt 2 000 tillfrågade poliserna inte känner till vilka rutiner som gäller på arbetsplatsen vid utsatthet för våld, hot och trakasserier.

- Polismyndigheten har anställda som närmast rutinmässigt utsätts för svåra situationer i sitt arbete. Det är faktiskt anmärkningsvärt att myndigheten inte lärt sig att organisera det här bättre, säger Lena Nitz.

I den rapport som Polisförbundet nu publicerar listas flera krav mot såväl arbetsgivare som politiker.

- Samhället måste markera allvaret i att begå brott mot poliser. Lagen måste skärpas. I dag kan poliser utsättas för allvarliga brott men ändå nekas den kränkningsersättning som andra brottsoffer har rätt till, säger Lena Nitz.

Polismyndigheten måste se till att poliser i yttre tjänst har personlig skyddsutrustning och att viktig utbildning i konflikthantering och självskydd blir av. Dessutom måste det politiska beslutet från 2006 om obligatorisk yrkeshandledning omsättas i praktisk handling.

Om undersökningen:

Novus Opinion har genomfört 2061 webbintervjuer bland Polisförbundets medlemmar i yrkesverksam ålder. De 2061 svarande som genomfört hela intervjun utgör 58,5 procent av nettourvalet som utgörs av Polisförbundets medlemspanel.

Läs rapporten här: http://www.polisforbundet.se/blog/2017/06/29/poliser-upplever-okad-utsatthet/

Polisförbundet om rapporten i Almedalen

Polisförbundet arrangerar seminariet ”Hur bemöter vi hot och våld mot poliser” den 5 juli kl 11.00 i Almedalen.  Läs mer här http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46061

Kontakt
Kristina Mäler
Pressekreterare
070-294 10 30