– Det är oroande besked. Vi har från fackets sida haft höga förväntningar initialt men blivit mer bekymrade allt eftersom. Nu känns det osäkert vad omorganisationen kommer att resultera i, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz. 

Polisförbundet har ställt sig bakom flera av huvuddragen i reformen. Bland annat är det viktigt med en rikspolischef som har tydligt mandat och som leder en myndighet istället för 21 olika. Vi är också positiva till fler poliser närmare medborgarna samt till att man hittar andra och mer verkningsfulla sätt att mäta kvaliteten på polisens arbete än den pinnjakt som präglat de senaste åren. Men under hösten har Polisförbundet varit allt mer kritiska mot genomförandet av omorganisationen. Flera förhandlingar har lämnats i oenighet med arbetsgivaren, då Polisförbundet ansett att flera beslut om bland annat chefer, inplacering av medarbetare och arbets- och delegationsordning varit svagt förankrade i verksamheten och lett organisationen i fel riktning.

Polisförbundets undersökning visar nu att poliserna själva inte tror att en av de bärande idéerna med omorganisationen, att polisarbetet i högre grad ska bedrivas närmare allmänheten i lokalsamhället, kommer att bli verklighet. Bara var fjärde polis tror att omorganisationen kommer att innebära förbättrade möjligheter att arbeta närmare medborgarna. 47 procent tror att det varken kommer att bli bättre eller sämre och var femte polis tror att det kommer att bli sämre eller mycket sämre än idag.

– Vi har ju från fackets sida varit oroliga inför det faktum att man egentligen inte tillsätter några extra resurser för att förbättra verksamheten. Hur mycket man än ritar om den organisatoriska kartan och till exempel utfäster de medborgarlöften som polisledningen vill ska prägla det lokala polisarbetet så är det ändå till syvende och sist verkliga poliser som ska bemanna rutorna. Och personal är resurser som kostar pengar. Jag tror att det finns ett glapp här mellan karta och verklighet som våra medlemmar känner av, säger Lena Nitz.

Polisernas skepsis kan bero på att de inte känner att de blivit tillräckligt involverade i omorganisationen. 55 procent säger att de i låg utsträckning tycker att deras erfarenheter och kunskaper tagits tillvara när omorganisationen planerats. Bara 12 procent uppger att deras erfarenheter och synpunkter tagits tillvara i ganska hög utsträckning och bara en procent uppger att så har skett i mycket hög utsträckning.

– Polisförbundet ser medarbetardrivet utvecklingsarbete som en av de viktigaste möjligheterna till verklig förändring. Och från arbetsgivarens sida har dialog med medarbetarna utlovats som en viktig del av omorganisationen. Ändå upplever få att de i hög utsträckning blivit lyssnade till. Det är onekligen ett misslyckande, säger Lena Nitz.

Den 1 januari 2015 är den nya myndigheten verklighet. 
– Det är högsta prioritet för oss att följa utvecklingen. Vi hoppas att ledningen för den nya myndigheten tar till sig resultaten från vår undersökning, lyssnar in medarbetarna och har respekt för den kunskap och erfarenhet som finns i organisationen. Polisen är ingen verksamhet som kan gå på sparlåga. Arbetet måste fungera, säger Lena Nitz.

Om undersökningen

Polisförbundet har genomfört en opinionsundersökning bland medlemmarna i samarbete med TNS Sifo.

1046 medlemmar har svarat på undersökningen som genomförts via telefon. Av dem som besvarat frågorna är 721 män och 325 kvinnor. Alla är yrkesverksamma poliser. Undersökningen genomfördes mellan 19 november och 9 december 2014.

Polisförbundet har ca 19 000 yrkesverksamma medlemmar.

Kontaktperson:
Emma Nilsson
Pressansvarig och kommunikationschef
0703- 99 86 00