- Domen är ett viktigt erkännande av vikten av fackligt inflytande och delaktighet. Många av de problem vi i dag ser inom polisen kommer från det hastiga beslutet att placera in personalen i den nya organisationen. Det medförde bland annat att väl fungerande verksamheter splittrades, säger Lena Nitz, ordförande för Polisförbundet.

Polisförbundet har stämt staten för brott mot medbestämmandelagen, MBL.  Bakgrunden är att Genomförandkommittén under 2014 preliminärt placerade in personalen i den nya organisationsstrukturen. Förbundets uppfattning var att den slutliga placeringen skulle förhandlas allt eftersom detaljorganisationen blev klar. Detta gjordes aldrig. De preliminära inplaceringarna blev istället permanenta.

Arbetsdomstolen ger förbundet rätt i att Genomförandekommittén inte förhandlade inplaceringarna på grupp och individnivå med Polisförbundet. Det framgår av domslutet att Genomförandekommittén inte lämnat sådan information och underlag att Polisförbundet haft möjlighet att lämna synpunkter på inplaceringen.  

- Den preliminära inplaceringen var inte gjord efter verksamhetens behov och arbetstagarnas kompetens. Det viktiga för oss var att få rätt person på rätt plats i organisationen. Så långt hade man inte tänkt i den skiss som sedan blev verklighet. Det har fått allvarliga konsekvenser för verksamheten, säger Lena Nitz.

Kontakt:
Kristina Mäler 070-294 10 30