− Det är en gedigen utredning av vad som hände innan, under och efter Påskupploppen. Vi har varit delaktiga i arbetet och har lämnat synpunkter, och jag delar utredarens slutsatser och rekommendationer. Nu gäller det att vi tar detta vidare och jag förväntar mig att  Polismyndigheten åtgärdar de brister som utredningen pekar på, säger Patrik Danielsson, nationellt huvudskyddsombud.

De brister som pekas ut handlar om ledningsstrukturer inom myndigheten, både vad gäller behovet av tydligare direktiv centralt men även ökad tydlighet i beslutsledet regionalt och lokalt. Dessutom identifieras brister i grund-, fort- och vidareutbildning när det handlar om SPT (särskild polistaktik) men också utrustning som kläder, fordon och distansvapen.

− Upplopp och kravaller kommer uppstå igen och då måste arbetsgivaren vara redo och ge poliserna bättre förutsättningar. Det är åtgärder som kommer att kosta men vi kan inte spara in på våra polisers säkerhet. Vi måste börja med dessa åtgärder nu, det kan inte vänta, säger Patrik Danielsson.