-      Tyvärr har man från politiskt håll ägnat sig åt ett lappande och lagande och gett tillfälliga resurstillskott till den myndighet som för tillfället har de mest akuta behoven, säger Tomas Stjernfeldt, förste vice ordförande Polisförbundet.

-      De satsningar som har gjort på Polisen har varit helt nödvändiga. Och det kommer att krävas ytterligare satsningar framöver. Samtidigt måste även andra rättsvårdande myndigheter få de resurser som krävs när polisen expanderar. Annars riskerar de satsningar som görs att till stora delar gå förlorade, säger han.

Polisförbundet har uppmanat regeringen att ta ett helhetsgrepp om rättsväsendet och föreslagit att regeringen ska tillsätta en varaktig beredning, motsvarande det samrådsorgan som Försvarsberedningen utgör i försvarsfrågorna.

-      Nu måste regeringen ta ett helhetsgrepp och arbeta långsiktigt för att stärka hela rättsväsendet, säger Tomas Stjernfeldt.

-      En varaktig beredning skulle medföra att vi får en ordentlig analys av vad som krävs för att polisen och övriga myndigheter ska kunna bli bättre på att förebygga, utreda och bekämpa brott, säger han.

Läs mer på https://www.polisforbundet.se/om-oss/det-har-vill-polisforbundet/polisberedning--for-langsiktighet-i-polisfragor/