– Förstärkningen till Säpo är mycket välkommen och det är även positivt att Polismyndigheten får ökat anslag nästa år. Polisen behöver mer resurser, samhället sviktar under pågående brottsvåg och terrorhot, en situation som pågått en längre tid och våra medlemmar arbetar under mycket stor press, säger Katharina von Sydow, ordförande i Polisförbundet.

Regeringen ökar anslaget till Säpo ökar med totalt ytterligare 180 miljoner kronor 2024 jämfört med i år. Polismyndighetens anslag ökar med totalt 3,7 miljarder kronor 2024 jämfört med 2023.

– Sverige behöver en stark, sammanhållen rättskedja där våra medlemmar som arbetar i Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får goda förutsättningar att bidra och öka tryggheten i Sverige, säger Katharina von Sydow.

Sverige behöver fler poliser både på Polismyndigheten och Säpo, och den tillväxten måste ske på ett ansvarsfullt sätt, vilket är en satsning som kräver resurser.