Enligt det nya avtalet ska en polispatrull i fortsättningen kunna gå in i det andra landet och utföra uppdrag i situationer när det är fråga om ett allvarligt hot mot liv och hälsa. Men det nya avtalet innebär stora utmaningar gällande språk, lagstiftning, utrustning, mandat och arbetsmiljö.

- Samarbete över nationsgränsen är positivt men i den här överenskommelsen ser vi flera problem som gör oss oroliga. Det handlar främst om att det faktum att vi inte talar samma språk och saknar tillräcklig kunskap om varandras lagstiftning om när och hur man får ingripa i respektive land. Till exempel skiljer det sig när man får använda sitt skjutvapen, säger Mikael Eksholm som är ordförande för Polisförbundet i region Nord.

Polisförbundet har påtalat dessa problem då ett utvidgat samarbete diskuterades men ser inte att man åtgärdat några av dessa.

- Att som polis kunna agera på ett rättssäkert och tryggt sätt utan att kunna tala med de personer man har att hantera riskerar både den enskilda polisens säkerhet och allmänheten. Det kan uppstå mängder av missförstånd och oklarheter som är farliga, säger Mikael Eksholm.

Polisförbundet menar nu att om samarbetet ska lyckas krävs en gedigen vidareutbildning som kräver stora resurser. Det handlar både om det andra landets lagstiftning, rättspraxis och inte minst språket.