Polisförbundet viktigaste fråga under avtalsrörelsen 2020–2023 är att hela poliskåren ska uppvärderas. Med tanke på att antalet poliser måste växa samtidigt som lönerna har släpat efter behövs tydliga satsningar inom alla funktioner. Nu står det klart att Polismyndigheten inte har gått oss tillräckligt till mötes om hur de extra lönemedlen ska fördelas. 

- Våra förtroendevalda i regionerna har varit väldigt tydliga med att det här avtalet inte leder till en tillräckligt bred uppvärdering av polisyrketVi kan därför inte ställa oss bakom arbetsgivarens slutbud, säger Lena Nitz, ordförande för Polisförbundet.  

Polismyndigheten har också beslutat att inrätta ett system för karriär- och utvecklingsvägar på ett sätt som Polisförbundet inte kan stå bakom eller ta ansvar för.  

- Vårt beslut grundar sig också på att det inte finns tillräckligt stor tillit i vår organisation till arbetsgivaren vilket beror på tidigare hantering av uppvärderingen av polisyrket, säger Lena Nitz 

Nu återstår förhandlingen om lönerevisionen, RALS, där parterna tidigare beslutat att den så kallade stupstocken har ett värde i år på 3,63 procent.