Moderaterna föreslår idag en satsning som innebär att 1000 nya poliser ska utbildas och anställas de närmaste åren, särskilt i ”de områden där otryggheten är som störst”. Polisförbundet ser positivt på att Moderaterna uppmärksammar behovet av ökade resurser för Polisen men vill samtidigt poängtera att det inte finns några enkla lösningar på den situation vi nu står inför. 

 

 

-         Det är bra att Moderaterna vill skapa budgetutrymme att anställa fler poliser – det behövs! Samtidigt får vi inte glömma att allt fler erfarna poliser idag väljer att lämna yrket på grund av dåliga löner och anställningsförhållanden. Att behålla dem i tjänst måste vara minst lika viktigt, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

 

Det tar tid att bli en bra polis. Att utbilda kvalificerade poliser tar också tid. Polisförbundet ser att göra polisutbildningen till en högskoleutbildning med grund i polisforskning som en viktig del i att ytterligare professionalisera polisen. Polisen behöver även på andra sätt fundera på hur man väljer att utnyttja sina resurser på bästa sätt.

 

-         Polisens uppdrag blir allt mer komplicerat.  Politiker måste undvika frestelsen att detaljstyra delar av verksamheten. Vi behöver långsiktig och hållbar politik: oavsett om det handlar om fler poliser, rätt utrustning eller andra faktorer. I socioekonomiskt utsatta områden är det nog ännu viktigare att bra poliser med väl upparbetade kontakter orkar stanna kvar än att fler nya anställs. Polisen behöver utrymme och möjlighet att långsiktigt bygga relationer och förtroende säger Lena Nitz.

För intervju med Lena Nitz eller frågor kontakta:

Jimmy Mannung 
Kommunikatör press/opinion 
0706583300
press@polisforbundet.se